Har du kun behov for hundepass en eller noen dager i måneden, tilbyr Hundeløkka drop-in.
Det er viktig at hunden får anledning til å bli kjent med miljøet før tilbudet benyttes, derfor ønsker vi at hund og eier besøker oss i forkant.

Kontakt oss for avtale om drop-in og tilvenningsbesøk på tlf.: 907 03 087, eller på e-post epost@hundeløkka.no.